Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara
Adres

Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. Aşçıoğlu Plaza No: 17 Kat:4 Daire:9 Şişli/Fulya

UPJ Darlığı

Üretero-Pelvik Junction Darlığı Nedir, Belirtiler, Tedavi Yöntemleri

Böbreğin görevi, kanı filtre edip fazla tuzu ve atıkları, mesane ve üretra ile vücut dışına atmaktır. Bu fazla tuz ve atıklar, küçük kanallar yardımıyla üretra ve mesaneye iletilir. Uretro-pelvik junction (üretro-pelvik bileşke) pelvik ve ürertranın birleştiği kısımdır. Böbrekteki pelvis (havuz) ve üretra arasında oluşan darlığa UPJ darlığı denmektedir. Bu darlık nedeniyle idrar drenajı sağlanamamakta ve renal pelviste birikmektedir. İdrarın renal pelviste birikmesi burada genişlemeye neden olmakta ve böbrek büyümesi oluşmaktadır. Özellikle çocukluk döneminde görülen bu durum, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya veya tamamen böbreğin işlevini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu hastalığın sebebi daha çok bebeğin anne karnındayken böbrek kaslarının gelişmemesi nedeniyle oluşmaktadır. Erişkin yaşlarda ise bu duruma çok sık rastlanmasa da, böbrek taşı ve böbrek enfeksiyonları buna bağlı olarak oluşan hidronefroz görülmektedir. Ultrason yardımıyla UPJ darlığı, anne karnındayken tespit edilebilmekte ve erken tedavi başlanabilmektedir. Bu durumda anne babaların bilinçlendirilmesi çok önemlidir. Böbrekten çıkan idrarın atılmasının engellenmesi üreter ve idrar yolları tıkanıklığına yol açar ve çeşitli komplikasyonların gelişmesine neden olur.

UPJ darlığının sırt ve karından kasığa yayılan ağrı, idrara çıkamama, şişlik ve karında baskı hissi, böbrek enfeksiyonu belirtileri, ateş, kusma, bulantı ve ilerleyen dönemlerde böbrek yetmezliği buna bağlı olarak oluşan çeşitli hastalıklar, çocukta böbrek gelişiminin durması gibi belirtileri vardır. UPJ darlığında tanı yöntemleri, bebekte oluşan darlık, ultrasonografi yardımıyla erken dönemde teşhis edilebilmektedir. Ek olarak böbrek fonksiyonlarını belirleyici, BUN testi yapılmakta, üre-kreatinin seviyesi ölçülmektedir. Bilgisayarlı tomografi, intravenöz pyelografi, bilgisayarlı böbrek ürografisi, nükleer böbrek taraması gibi yöntemler de vardır.

UPJ darlığı tanısı konmuş kişilerde acil olarak cerrahi müdahale gerekmektedir. Endoplastik teknik kesi açılmadan hastanın üretrasına küçük bir alet yerleştirilek darlığın açılması tekniğidir. Dismembered pyeloplasti operasyonu, darlık olan bölgenin çıkarılması, üreterin renal pelvise yeniden ağızlaştırılması ile yapılan ameliyattır. Açık pyeloplasti, kaburgaların altından cerrahi kesilerle yapılan ameliyattır. Başarı şansı %95tir. Ameliyat süresi olağan giden bir ameliyatta süre 2-3 saattir.  ameliyat sonrası gerekli olan takip ve gözlem yapılmazsa tekrar aynı belirtiler görülmekte ve hastalığın tekrarlamaktadır.